Instalatie Electrica

Lipsa unei scheme electrice a constituit intotdeauna o problema in etapa de diagnosticare a unei pene.

Fiecare sistem decris in DIS este urmat si de prezentarea detaliata a schemelor electrice, interpretarea acestora fiind completa si facila.